Rytron Repair

Eén van Rytron’s basiswaarden : Dingen zijn nooit te oud om te herstellen en opnieuw te gebruiken.

Duurzaam omgaan met grondstoffen en daardoor de afvalberg beperken zijn belangrijk

Rytron verkoopt geen elektrische huishoudappraten en is dus niet gebonden aan leveranciers, aan gedwongen omzetcijfers of puur winstbejag. We hebben er ook geen belang bij om zoveel mogelijk nieuwe apparaten te verkopen.

Een defect toestel wordt hier niet wekenlang op zij gezet om dan, zonder enige vorm van nazicht of enkel via handoplegging, als onherstelbaar beschouwd te worden.

Indien herstelling mogelijk wordt met de klant bekeken of de herstelling ook verantwoord is.